Oblast rada

Rešavanje sporova

Oblast rešavanja sporova je jedna od oblasti koja je prisutna u svakodnevnom radu Advokatske kancelarije Plećaš. Pored zastupanja klijenata u pregovorima za mirno rešenje sporova, bavimo se i zastupanjem u svim vrstama sudskih postupaka. U našoj praksi su zastupljene različite vrste parničnih postupaka, kao što su: postupci za utvrđenje prava svojine, deobe zajedničke svojine/bračne tekovine, državinski sporovi, raskid ugovora, postojanje duga, sve vrste bračnih i porodičnih sporova (razvod braka po tužbi ili na osnovu sporazuma supružnika, starateljstvo nad maloletnim detetom, davanje izdržavanja i održavanje kontakta sa detetom, lišenje roditeljskog prava, nasilje u porodici i dr.), postupci za zaštitu od diskriminacije i dr. Takođe zastupamo klijente i u vanparničnim postupcima, kao što su: ostavinski postupak, fizička deoba, uređenje načina korišćenja nepokretnosti, utvrđivanje međe, utvrđivanje mesta i vremena rođenja, itd. Pored navedenog, zastupamo klijente i u izvršnim postupcima pokrenutim na osnovu izvršnih ili verodostojnih isprava, u postupku radi predaje deteta, kao i u postupku priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka.

Pišite nam

10 + 6 =

Vojvođanska 108
11271 Beograd-Surčin

062 891 88 70

office@plecaslaw.rs