Kancelarija PLećaš

Oblasti rada

Advokatska kancelarija Plećaš pruža advokatske usluge iz različitih oblasti prava, između ostalog iz
oblasti:

Obligaciono pravo

Obligaciono pravo

ugovori, naknada štete, neosnovano obogaćenje i dr.

Nekretnine i gradjenje

Nekretnine i građenje

status i prava na nepokretnostima, ugovori o prometu nepokretnosti, upis prava svojine, građevinske dozvole, prijava radova, upotrebne dozvole, legalizacija objekata i dr.

vaga

Rešavanje sporova

zastupanje u svim vrstama sudskih postupaka (parnični, vanparnični i izvršni)

Upravni postupci i sporovi

Upravni postupci i upravni sporovi

zastupanje u svim vrstama upravnih postupaka i upravnim sporovima

Porodično pravo

Porodično pravo

razvod braka, davanje izdržavanja, vršenje roditeljskog prava i održavanje kontakta sa detetom, nasilje u porodici i dr.

Nasledno pravo

Nasledno pravo

sačinjavanje testamenta, ugovora o ustupanju i raspolaganju imovinom za života, ugovora o doživotnom izdržavanju, punomoćja za davanje nasledničkih izjava i dr.

Radno pravo

Radno pravo i sporovi iz oblasti radnih odnosa

pravilnik o radu i organizaciji i sistematizaciji, zaštita uzbunjivača, zaštita od zlostavljanja na radu, zaštita podataka o ličnosti, ugovor o radu, rešavanje viška zaposlenih, prestanak radnog odnosa i dr.

Privredno pravo

Privredno pravo

od osnivanja pravnog lica, svakodnevnog poslovanja do likvidacije i brisanja iz registra)

Prekršajno pravo

Prekršajno pravo

zastupanje u prekršajnim postupcima

Prekršajno pravo

Krivično pravo

zastupanje u svim fazama krivičnog postupka

Pišite nam

10 + 13 =

Vojvođanska 108
11271 Beograd-Surčin

062 891 88 70

office@plecaslaw.rs