Oblast rada

Nekretnine i građenje

Oblast statusa i prometa nekretnina predstavlja jednu od najzastupljenijih oblasti u praksi Advokatske kancelarije Plećaš. U okviru ove oblasti klijentima pružamo usluge pravnog savetovanja i sačinjavanja ovlašćenja i ugovora koji predstavljaju osnov za promenu vlasnika ili korisnika nepokretnosti (ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, ugovor o fizičkoj deobi, ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života, ugovor o doživotnom izdržavanju i dr.) i usluge zastupanja u postupku upisa (uknjižbe) prava svojine, konverzije prava korišćenja u pravo svojine, upisa i brisanja zabeležbi, pribavljanja osnova sticanja i dr. Pored navedenog, svoje klijente zastupamo u postupku dobijanja građevinske dozvole, prijave radova, upotrebne dozvole, ozakonjenja (legalizacije) objekata i dr.

Pišite nam

6 + 10 =

Vojvođanska 108
11271 Beograd-Surčin

062 891 88 70

office@plecaslaw.rs