Oblast rada

Nasledno pravo

U okviru oblasti naslednog prava Advokatska kancelarija Plećaš pruža svojim klijentima usluge sačinjavanja testamenta, ugovora o ustupanju i raspolaganju imovinom za života, ugovora o doživotnom izdržavanju, punomoćja za davanje nasledničkih izjava, nasledničkih izjava i dr. Za potrebe svojih klijenata sačinjavamo i predloge za pokretanje ostavinskog postupka i zastupamo klijente pred nadležnim sudom i javnim beležnikom u ostavinskom postupku. Takođe zastupamo klijente u sudskim postupcima radi poništaja testamenta i ugovora o doživotnom izdržavanju, u postupcima za utvrđivanje nedostojnosti za nasleđivanje, kao i u svim drugim sudskim postupcima u vezi sa nasleđivanjem i zaostavštinom.

Pišite nam

13 + 7 =

Vojvođanska 108
11271 Beograd-Surčin

062 891 88 70

office@plecaslaw.rs