Advokati

Tim naše advokatske kancelarije čine mladi i ambiciozni profesionalci sa pređašnjim iskustvom u radu u vodećim advokatskim kancelarijama u Republici Srbiji. Oslanjajući se na navedeno, sa zadovoljstvom ističemo da su osnovne prednosti našeg tima velika motivisanost da se odgovori zahtevima i potrebama klijenata blagovremeno i na efikasan način, posvećenost u radu, kontinuirano praćenje promena regulative, konstantno stručno usavršavanje i moderan pristup rešavanju problema na koje svakodnevno nailazimo u praksi.

Advokat Dejan Plecas

dejan@plecaslaw.rs

Dejan Plećaš

Advokat

Advokat Dejan Plećaš rođen je 1988. godine u Pakracu, Republika Hrvatska. Osnovnu školu završio je u Pakracu, a potom 2007. godine i Zemunsku gimnaziju u Beogradu. Diplomirao je septembra 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,25, gde je oktobra 2012. godine završio i master akademske studije sa prosečnom ocenom 10,00 i stekao zvanje master pravnik. Neposredno po završetku master studija počeo je sa radom u renomiranoj advokatskoj kancelariji u Beogradu kao advokatski pripravnik, gde je stekao neophodno znanje i iskustvo za polaganje pravosudnog ispita. Pravosudni ispit položio je u Beogradu oktobra 2015. godine, a nakon toga i advokatski ispit pred ispitnom komisijom Advokatske komore Beograda. Počevši od decembra 2015. godine upisan je u Imenik advokata Advokatske komore Beograda. U periodu od decembra 2015. godine do novembra 2018. godine bio je angažovan kao advokat u advokatskoj kancelariji u Beogradu, kada je odlučio da oformi sopstvenu advokatsku kancelariju, sa sedištem u Surčinu. Oblasti rada advokata Dejana Plećaša su prvenstveno parnični, vanparnični, krivični, prekršajni i izvršni postupak, ugovori i status i promet nekretnina. Govori engleski jezik. Advokat Dejan Plećaš je oženjen i otac jednog deteta.

Advokat Marija Plecas

marija@plecaslaw.rs

Marija Plećaš

Advokat

Advokat Marija Plećaš rođena je 1989. godine u Beogradu. Osnovnu školu završila je u Surčinu kao učenik generacije, a potom i 2008. godine Pravno-birotehničku školu „Dimitrije Davidović“ u Zemunu takođe kao učenik generacije. Decembra 2012. godine diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,46 i stekla zvanje diplomirani pravnik. Master akademske studije iz oblasti radnog i socijalnog prava završila je juna 2015. godine sa prosečnom ocenom 10,00 i na taj način stekla zvanje master pravnik. Pravosudni ispit položila je u Beogradu novembra 2015. godine, a nakon toga i advokatski ispit pred ispitnom komisijom Advokatske komore Beograda u januaru 2016. godine. Počevši od februara 2016. godine upisana je u Imenik advokata Advokatske komore Beograda. Tokom svoje karijere bila je angažovana kao advokatski pripravnik, a potom i kao advokat u dve poznate advokatske kancelarije u Beogradu. Oblasti rada advokata Marije Plećaš su prvenstveno korporativno pravo, radno i socijalno pravo, ugovori i status i promet nekretnina. Tečno govori engleski jezik. Advokat Marija Plećaš je udata i majka jednog deteta.

Pišite nam

15 + 12 =

Vojvođanska 108
11271 Beograd-Surčin

062 891 88 70

office@plecaslaw.rs