Oblast rada

Krivično pravo

U okviru oblasti krivičnog prava Advokatska kancelarija Plećaš bavi se pravnim savetovanjem i zastupanjem fizičkih i pravnih lica koja se u krivičnom postupku nalaze u poziciji okrivljenog ili oštećenog. Naši advokati takođe poseduju i neophodno znanje i iskustvo za zastupanje maloletnih učinilaca krivičnih dela, kao i maloletnika oštećenih određenim krivičnim delom. U našoj praksi u najvećoj meri su zastupljena krivična dela protiv života i tela (laka telesna povreda, teška telesna povreda, učestvovanje u tuči, nepružanje pomoći i dr.), protiv sloboda i prava čoveka i građanina (prinuda, zlostavljanje i mučenje, ugrožavanje sigurnosti, proganjanje, neovlašćeno fotografisanje, i dr.), protiv braka i porodice (oduzimanje maloletnog lica, nedavanje izdržavanja, nasilje u porodici i dr.), protiv imovine (krađa, teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, uništenje i oštećenje tuđe stvari, neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, građenje bez građevinske dozvole i dr.), protiv privrede (pronevera, zloupotreba poverenja, poreska utaja), protiv zdravlja ljudi (neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, neovlašćeno držanje opojnih droga, nesavesno pružanje lekarske pomoći i dr.), protiv bezbednosti javnog saobraćaja (ugrožavanje javnog saobraćaja, teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi i dr.), itd.

Pišite nam

1 + 5 =

Vojvođanska 108
11271 Beograd-Surčin

062 891 88 70

office@plecaslaw.rs